Historia

Autorzy:Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jakich narodowości i wyznań ludzie zamieszkiwali 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Jakich narodowości i wyznań ludzie zamieszkiwali

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Wielkie obszary Rzeczpospolitej Obojga Narodów zamieszkiwało blisko siedem milionów ludności, zróżnicowanej pod względem narodowym i religijnym. 

  • Polacy - stanowili 40% ludności (katolicyzm)
  • Litwini (katolicyzm)
  • Rusini (prawosławie)
  • Niemcy (protestantyzm)
  • Tatarzy (islam)
  • Żydzi (judaizm)
  • Ponadto, w państwie polsko-litewskim istniały skupiska: Ormian, Włochów, Szkotów oraz Holendrów zwanych Olędrami.