Historia

Autorzy:Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wprowadzenie wolnej elekcji - jak wszystkie wydarzenia 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Wprowadzenie wolnej elekcji - jak wszystkie wydarzenia

3
 Zadanie

Zalety wolnej elekcji:

  • Szlachta jako ówczesna reprezentacja społeczeństwa polskiego miała możliwość wyboru władcy;
  • Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów gwarantowała następcę tronu (krótki okres bezkrólewia w Rzeczypospolitej);
  • Na przyszłego władcę Rzeczypospolitej mogli kandydować różni pretendenci (możliwość wyboru najlepszego kandydata);

Wady wolnej elekcji:

  • Ryzyko przekupstwa szlachty przy wyborze nowego władcy;
  • W czasie wolnej elekcji często dochodziło do waśni, kłótni oraz wystąpień zbrojnych pomiędzy szlachtą;
  • Wolna elekcja stwarzała możliwość ingerencji obcych mocarstw w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej;