Historia

Wprowadzenie wolnej elekcji - jak wszystkie wydarzenia 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wprowadzenie wolnej elekcji - jak wszystkie wydarzenia

3
 Zadanie

Zalety wolnej elekcji:

 • Szlachta jako ówczesna reprezentacja społeczeństwa polskiego miała możliwość wyboru władcy;
 • Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów gwarantowała następcę tronu (krótki okres bezkrólewia w Rzeczypospolitej);
 • Na przyszłego władcę Rzeczypospolitej mogli kandydować różni pretendenci (możliwość wyboru najlepszego kandydata);

Wady wolnej elekcji:

 • Ryzyko przekupstwa szlachty przy wyborze nowego władcy;
 • W czasie wolnej elekcji często dochodziło do waśni, kłótni oraz wystąpień zbrojnych pomiędzy szlachtą;
 • Wolna elekcja stwarzała możliwość ingerencji obcych mocarstw w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej;

 

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 5
Autorzy: Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie