Historia

Autorzy:Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Na mapie XVI-wiecznej Europy zaznaczono większe 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Na mapie XVI-wiecznej Europy zaznaczono większe

1
 Zadanie

2
 Zadanie

A. Wypisz nazwy państw, w których dominowali katolicy, a w których protestanci.

KATOLICY - Królestwo Hiszpanii, Królestwo Portugalii, Królestwo Francji, Irlandia, Królestwo Polskie, państwa włoskie, Królestwo Neapolu;

PROTESTANCI - Królestwo Szkocji, Królestwo Anglii, Królestwo Norwegii, Królestwo Szwecji, Królestwo Danii, Islandia, Rzesza Niemiecka, Państwo Zakonu Inflanckiego;

B. Dowiedz się, jakie wyznanie dziś dominuje w wymienionych przez ciebie państwach. Czy dostrzegasz zależność między tym stanem a wydarzeniami z XVI wieku?

- Obecnie w krajach skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii) oraz w Niemczech przeważa protestantyzm. W Wielkiej Brytanii dominuje anglikanizm, natomiast we Włoszech, w Polsce, Hiszpanii, Portugalii oraz Irlandii - katolicyzm. Skutki rozłamu religijnego, który nastąpił w Kościele katolickim w XVI wieku widoczne są do dnia dzisiejszego.