Historia

Klucz do historii 5 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

W poniższym tekście dotyczącym Krzyżaków znalazło 4.56 gwiazdek na podstawie 27 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

W poniższym tekście dotyczącym Krzyżaków znalazło

1
 Zadanie

2
 Zadanie

- Na początku XIV wieku na polskie ziemie przybyli Krzyżacy - zakon żebraczy powstały w Niemczech.

- Na początku XIII wieku na polskie ziemie przybyli Krzyżacy - zakon rycerski powstały w Palestynie. (Krzyżacy - Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie).

- W pokojowy sposób nawrócili Prusów na wiarę chrześcijańską.

- Krzyżacy w agresywny i wojowniczy sposób nawrócili Prusów na wiarę chrześcijańską.

- W nagrodę otrzymali od polskiego władcy Gdańsk i Pomorze.

- Krzyżacy bezprawnie, pomimo oporu księcia Władysława Łokietka zajęli Pomorze wraz z Gdańskiem.

- Tam założyli stolicę swego państwa.

- Stolica państwa zakonnego założona została w Malborku.

- Dopiero po powstaniu na sąsiedniej Ukrainie doszło do wojny polsko-krzyżackiej, w której zakonnicy odnieśli wielkie zwycięstwo.

- Po zawiązaniu unii polsko-litewskiej w Krewie doszło do wojny polsko-litewsko-krzyżackiej, w której zakonnicy ponieśli druzgocącą klęskę.

- Klęskę zadał im dopiero Władysław Jagiełło, kiedy wygrał wojnę trzynastoletnią i odzyskał dla Rzeczpospolitej Wilno.

- Klęskę zadał im dopiero król Kazimierz Jagiellończyk, który wygrał wojnę trzynastoletnią i odzyskał dla Rzeczpospolitej: Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i Warmię wraz z Malborkiem, Gdańskiem, Toruniem i Elblągiem.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

31 stycznia 2018
Nie moge znaleść rebusu ze strony 37
user profile image
Paulina

45835

31 stycznia 2018

@Gość Zadanie 2 ze str. 37 (rozwiązanie rebusu) jest oznaczone jako "premium". Aby uzyskać do niego dostęp oraz do wszystkich zadań zamieszczonych na naszym portalu - należy wykupić konto premium. 

Pozdrawiam!

user profile image
Gość

21 stycznia 2018
Super!
user profile image
Gość

28 stycznia 2018
@Gość dzięki bardzo tylko trochę długie
user profile image
Paulina

45835

28 stycznia 2018

@Gość Odpowiedzi nie da się skrócić, ponieważ zawierają one skorygowane błędy. Ominięcie jednego z nich - skutkowałoby niepoprawnie rozwiązanym zadaniem. 

user profile image
Gość

24 kwietnia 2018
mam to zadaniem dzięki😍😉
user profile image
Gość

6 marca 2018
Super
user profile image
Gość

25 lutego 2018
Trochę pomogło. Dziękuje, mam nadzieję, że innym pomogło.🤔😊😃😉
user profile image
Gość

22 lutego 2018
Dziękuję !!!!!!! <3333 Miałam to zadane i dzięki Pani odrobiłam szybko :)
user profile image
Gość

31 marca 2017
dziękuję baaaaarrrdzo!!!!! ;)
user profile image
zuzwa22

26 lutego 2017
dzięki:)
user profile image
Gość

1 lutego 2017
Super !! Dziękuje 😄
Informacje
Autorzy: Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45835

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie