Historia

W poniższym tekście dotyczącym Krzyżaków znalazło 4.56 gwiazdek na podstawie 25 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

W poniższym tekście dotyczącym Krzyżaków znalazło

1
 Zadanie

2
 Zadanie

- Na początku XIV wieku na polskie ziemie przybyli Krzyżacy - zakon żebraczy powstały w Niemczech.

- Na początku XIII wieku na polskie ziemie przybyli Krzyżacy - zakon rycerski powstały w Palestynie. (Krzyżacy - Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie).

- W pokojowy sposób nawrócili Prusów na wiarę chrześcijańską.

- Krzyżacy w agresywny i wojowniczy sposób nawrócili Prusów na wiarę chrześcijańską.

- W nagrodę otrzymali od polskiego władcy Gdańsk i Pomorze.

- Krzyżacy bezprawnie, pomimo oporu księcia Władysława Łokietka zajęli Pomorze wraz z Gdańskiem.

- Tam założyli stolicę swego państwa.

- Stolica państwa zakonnego założona została w Malborku.

- Dopiero po powstaniu na sąsiedniej Ukrainie doszło do wojny polsko-krzyżackiej, w której zakonnicy odnieśli wielkie zwycięstwo.

- Po zawiązaniu unii polsko-litewskiej w Krewie doszło do wojny polsko-litewsko-krzyżackiej, w której zakonnicy ponieśli druzgocącą klęskę.

- Klęskę zadał im dopiero Władysław Jagiełło, kiedy wygrał wojnę trzynastoletnią i odzyskał dla Rzeczpospolitej Wilno.

- Klęskę zadał im dopiero król Kazimierz Jagiellończyk, który wygrał wojnę trzynastoletnią i odzyskał dla Rzeczpospolitej: Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i Warmię wraz z Malborkiem, Gdańskiem, Toruniem i Elblągiem.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-02-01
Super !! Dziękuje 😄
user profile image
zuzwa22

0

2017-02-26
dzięki:)
user profile image
Gość

0

2017-03-31
dziękuję baaaaarrrdzo!!!!! ;)
Informacje
Klucz do historii 5
Autorzy: Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie