Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Uzupełnij tekst, tak aby zdania były 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tekst, tak aby zdania były

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Cesarz austriacki A. Franciszek Józef I przeprowadził reorganizację monarchii habsburskiej.

W jej wyniku Cesarstwo Austriackie otrzymało ustrój konstytucyjny. Centralnym organem władzy ustawodawczej stała się dwuizbowa E. Rada Państwa, do której kompetencji należało uchwalanie ustaw i budżetu dla całego państwa.

Sprawami poszczególnych prowincji zajmowały się G. sejmy krajowe.

W H. 1867 r. została zawarta ugoda między Austrią i Węgrami, na mocy której powstała monarchia K. austro - węgierska