Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

  • Które informacje opisują przejawy polityki antypolskiej władz niemieckich w zaborze pruskim?

 

[x] A. Wysiedlenie Polaków, którzy nie mieli obywatelstwa pruskiego.

[] B. Upowszechnienie nowoczesnych metod gospodarowania na wsi.

[] C. Tworzenie polskich banków spółdzielczych i spółek rolniczych.

[x] D. Usuwanie języka polskiego ze szkół i urzędów

[] E. Zakładanie polskich bibliotek i czytelni.