Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
  • Które informacje opisują reformy Aleksandra Wielopolskiego z lat 1861 - 1862?

[x] A. Reaktywacja uniwersytetu w Warszawie.

[x] B. Uwłaszczenie chłopów w Królestwie.

[x] C. Zwiększenie liczby szkół z językiem wykładowym polskim.

[x] D. Powierzanie stanowisk w administracji rządowej Polakom.

[] E. Założenie w Warszawie Teatru Narodowego i Banku Polskiego.

[] F. Powołanie Towarzystwa Rolniczego - legalnej organizacji polskiej.