Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

3
 Zadanie

4
 Zadanie
  • Jakie korzyści gospodarcze wynikały z posiadania kolonii?

[] A. Nasilenie chrystianizacji i wzrost roli Kościoła.

[x] B. Wywóz z kolonii tanich surowców.

[] C. Niszczenie tradycyjnych kultur.

[] D. Długotrwałe wojny w Afganistanie.

[x] E. Eksport towarów do kolonii.

[] F. Dynamiczny rozwój przemysłu elektronicznego.