Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wskaż poprawne dokończenie zdania. 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Przyczyną wybuchu wojny prusko - austriackiej było:

[] A. udzielenie przez cesarza Wilhelma I zbrojnej pomocy Włochom w odzyskaniu Wenecji.

[] B. wywołanie w Wiedniu rewolucji i obalenie Habsburgów.

[] C. rozbicie monarchii Habsburgów i włączenie Austrii do Prus.

[x] D. sprzeciwienie się Austrii pruskim planom likwidacji Związku Niemieckiego.