Historia

Autorzy:Marek Zieliński,Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2017

Wskaż poprawną odpowiedź. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wskaż poprawną odpowiedź.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
  • Który z podanych ciągów przyczynowo - skutkowych jest prawdziwy?

[] A. wyjazd powstańców i władz cywilnych - klęska powstania listopadowego - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji - osiedlenie się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwacjarii, Wielkiej Brytanii.

[] B. wyjazd powstańców i władz cywilnych - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji - osiedlenie się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii - klęska powstania listopadowego.

[x] C. klęska powstania listopadowego - wyjazd powstańców i władz cywilnych - osiedlenie się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji.

[] D. klęska powstania listopadowego - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji - wyjazd powstańców i władz cywilnych - osiedlenie się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.