Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wymień w punktach cele polityki Bismarcka 4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wymień w punktach cele polityki Bismarcka

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Cele polityki Bismarcka, dążącego do zjednoczenia Niemiec:

  • Wzmocnienie gospodarcze i polityczne Prus;
  • Rozbudowa armii oraz utworzenie sprawnie funkcjonującego rządu;
  • Likwidacja Związku Niemieckiego utworzonego na kongresie wiedeńskiem;
  • Rozbicie Austrii i utworzenie państwa federalnego z dominującą pozycją Prus;
  •  Bismarck uważał, iż zjednoczenie Niemiec powinno nastąpić dzięki silnej więzi narodowej, a także przy pomocy sprawnej dyplomacji oraz działań militarnych. Według kanclerza zjednoczenie miało odbyć się "krwią i żelazem";
  • Rozbicie Francji - przejęcie Alzacji i Lotaryngii;