Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

W dostępnych ci publikacjach znajdź informacje 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

W dostępnych ci publikacjach znajdź informacje

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

 • Znajdź informacje, w jakich okolicznościach Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid udali się na emigrację. Spróbuj wskazać, które z ich dzieł dotyczyły problemów walki Polaków o niepodległość ojczyzny.

Adam Mickiewicz - w 1824 r. został uwięziony za działalność spiskową przez władze carskie. Przez pięć lat mieszkał w Petersburgu, po czym wyjechał do Europy Zachodniej. Podczas powstania listopadowego podjął nieudaną próbę przedostania się do kraju, następnie dołączył do emigrantów udających się do Francji.

 • Konrad Wallenrod
 • Pan Tadeusz

Juliusz Słowacki - w czasie powstania listopadowego pracował w służbie dyplomatycznej rządu powstańczego. W jego imieniu udał się do Paryża i Londynu z misją dyplomatyczną. Po zakończeniu walk pozostał za granicą.

 • Kordian

Zygmunt Krasiński - dzieciństwo i młodość spędził w Polsce. Po śmierci matki pozostawał pod opieką ojca – konserwatysty i poplecznika caratu. Uczęszczał do Liceum Warszawskiego, gdzie zdał maturę. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim (prawo), jednak zarzucił je. Edukację kontynuował za granicą. W Genewie nawiązał liczne znajomości – poznał m.in. Adama Mickiewicza, który miał duży wpływ na jego dojrzewanie intelektualne. Prowadził pogłębione studia nad literaturą i filozofią europejską. Odbył szereg podróży po Europie - zwiedził Włochy, Szwajcarię, Austrię, Rosję, Włochy. 

 • Nie-Boska komedia

Cyprian Kamil Norwid - młodość spędził w Warszawie, studiował malarstwo. W 1842 r. wyjechał do Niemiec, a następnie do Włoch, gdzie kontynuował studia plastyczne. W 1846 r. został aresztowany w Berlinie i uwięziony z powodów politycznych. Z Berlina wyjechał do Brukseli, gdzie dobrowolnie przyjął status emigranta. W 1849 r. przybył do Paryża, gdzie utrzymywał kontakty z wybitnymi przedstawicielami polskiej i międzynarodowej emigracji - Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Adamem Jerzym Czartoryskim, Aleksandrem Hercenem.

 •  Bema pamięci żałobny rapsod
 • Pieśń od ziemi naszej
 • Moja piosnka II