Historia

W dostępnych ci publikacjach znajdź informacje 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

W dostępnych ci publikacjach znajdź informacje

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

 • Znajdź informacje, w jakich okolicznościach Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid udali się na emigrację. Spróbuj wskazać, które z ich dzieł dotyczyły problemów walki Polaków o niepodległość ojczyzny.

Adam Mickiewicz - w 1824 r. został uwięziony za działalność spiskową przez władze carskie. Przez pięć lat mieszkał w Petersburgu, po czym wyjechał do Europy Zachodniej. Podczas powstania listopadowego podjął nieudaną próbę przedostania się do kraju, następnie dołączył do emigrantów udających się do Francji.

 • Konrad Wallenrod
 • Pan Tadeusz

Juliusz Słowacki - w czasie powstania listopadowego pracował w służbie dyplomatycznej rządu powstańczego. W jego imieniu udał się do Paryża i Londynu z misją dyplomatyczną. Po zakończeniu walk pozostał za granicą.

 • Kordian

Zygmunt Krasiński - dzieciństwo i młodość spędził w Polsce. Po śmierci matki pozostawał pod opieką ojca – konserwatysty i poplecznika caratu. Uczęszczał do Liceum Warszawskiego, gdzie zdał maturę. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim (prawo), jednak zarzucił je. Edukację kontynuował za granicą. W Genewie nawiązał liczne znajomości – poznał m.in. Adama Mickiewicza, który miał duży wpływ na jego dojrzewanie intelektualne. Prowadził pogłębione studia nad literaturą i filozofią europejską. Odbył szereg podróży po Europie - zwiedził Włochy, Szwajcarię, Austrię, Rosję, Włochy. 

 • Nie-Boska komedia

Cyprian Kamil Norwid - młodość spędził w Warszawie, studiował malarstwo. W 1842 r. wyjechał do Niemiec, a następnie do Włoch, gdzie kontynuował studia plastyczne. W 1846 r. został aresztowany w Berlinie i uwięziony z powodów politycznych. Z Berlina wyjechał do Brukseli, gdzie dobrowolnie przyjął status emigranta. W 1849 r. przybył do Paryża, gdzie utrzymywał kontakty z wybitnymi przedstawicielami polskiej i międzynarodowej emigracji - Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Adamem Jerzym Czartoryskim, Aleksandrem Hercenem.

 •  Bema pamięci żałobny rapsod
 • Pieśń od ziemi naszej
 • Moja piosnka II
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-06
dzięki!!!
Informacje
Bliżej historii 3 2013
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie