Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wymień wodzów powstania listopadowego 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wymień wodzów powstania listopadowego

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Wodzowie powstania listopadowego:

  • Generał Józef Chłopicki - jego celem była ugoda z carem i zakończenie powstania. Car zażądał jednak bezwarunkowej kapitulacji. 18 grudnia 1830 r., kiedy sejm ogłosił powstanie narodowe - Chłopicki podał się do dymisji.
  • Generał Jan Krukowiecki - mimo, iż był przeciwny wybuchowi powstania listopadowego - brał w nim udział.
  • Generał Jan Skrzynecki - w 1831 r. został naczelnym wodzem powstania listopadowego, zabrakło mu jednak zdecydowania w dowodzeniu polskim wojskiem.
  • Generał Maciej Rybiński - był ostatnim wodzem naczelnym powstania listopadowego. Po jego upadku w 1831 roku przekroczył granicę pruską.

Wodzowie powstania listopadowego nie wierzyli w możliwość wygranej, dlatego też unikali zdecydowanych akcji zaczepnych. Krytyczna opinia o dowódcach została wyrażona w anonimowym wierszyku" "Chłop [Chłopicki] nas zdradził, skrzynka [Skrzynecki] przyskrzyniła, kruk [Krukowiecki] oko wydziobał, ryba [Rybiński] zatopiła".