Historia

W tabeli w zeszycie wypisz wszystkie najważniejsze 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

W tabeli w zeszycie wypisz wszystkie najważniejsze

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Najważniejsze dla Polski wydarzenia z 1918 roku:

 • Orędzie wygłoszone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona w Kongresie USA - pkt. 13 dotyczył utworzenia państwa polskiego ze swobodnym dostępem do morza;
 • Klęska państw centralnych, 11 listopada 1918 roku w wagonie kolejowym w lasku Compiègne w północno-zachodniej Francji dowództwo niemieckie podpisało zawieszenie broni.
 • Utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie z Wincentym Witosem na czele;
 • Powołanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie;
 • Powrót Józefa Piłsudskiego z niemieckiego więzienia w Magdeburgu;
 • 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem, Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość;
 • Józef Piłsudski obejmuje funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa;
DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 3 2013
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie