Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Jakie cele stawiała sobie endecja? 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Jakie cele stawiała sobie endecja?

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Cele Narodowej Demokracji (endecji):

- Program Narodowej Demokracji, potocznie nazywanej endecją lub ruchem wszechpolskim został sformułowany przez Romana Dmowskiego w wydanej w 1903 r. pracy "Myśli nowoczesnego Polaka";

- Roman Dmowski popierał "egoizm narodowy", uważając za najważniejsze interesy narodu polskiego, a prawa innych narodowości - za drugorzędne;

- Najważniejszą wartością dla endecji stanowił naród;

- Głównym celem głoszonym przez przedstawicieli Narodowej Demokracji było odzyskanie przez Polskę niepodległości;

- Roman Dmowski twierdził też, że naród polski utracił niepodległość z własnej winy, i surowo oceniał przywódczą rolę szlachty;

- Narodowcy odrzucali ideę powstania zbrojnego, wrogo odnosili się do socjalizmu i idei walki klas;

- Propagowali solidaryzm narodowy, czyli współpracę oraz wspieranie wszystkich warstw społeczeństwa polskiego w trzech zaborach;

- Kładli nacisk na rozwój polskich organizacji i upowszechnienie świadomości narodowej;

- Narodowcy potępiali ugodowość wobec władz niemieckich i nawoływała do bojkotu ich decyzji;

- Od początku XX w. polski nacjonalizm przyjmował również poglądy antysemickie, co wywoływało wzrost napięć pomiędzy Żydami i Polakami;