Historia

Powiedz, jakie znaczenie dla rozwoju miasta miało 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Powiedz, jakie znaczenie dla rozwoju miasta miało

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Pojawienie się pierwszych środków transportu miało wielkie znaczenie dla rozwoju miasta. Ludzie zaczęli przemieszczać się po ulicach metropolii znacznie szybciej, wygodniej a przede wszystkim bezpieczniej. W XIX stuleciu upowszechnił się transport miejski poprzez upowszechnienie tramwajów elektrycznych, pierwszych samochodów a także taksówek. Wraz z rozwojem środków komunikacji, systematycznie malało znaczenie dorożek. W miastach zaczęła rozwijać się komunikacja zbiorowa, a dzięki poprawie jakości nawierzchni dróg i ulic coraz powszechniejsze stały się również rowery. Rower zapewniał nie tylko rozrywkę, był także popularnym środkiem transportu. W konstrukcji rowerów na przełomie XIX i XX wieku wprowadzono wiele zmian, dzięki którym jazda stała się wygodniejsza i bezpieczniejsza. Szybko rozwijająca się komunikacja miejska miała przede wszystkim ułatwić transport pracowników do zakładów pracy. Siecią tramwajową najwcześniej pokryły się miasta angielskie. W 1863 roku w Londynie otwarto pierwszą na świecie linię metra.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 3 2013
Autorzy: Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie