Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

W jaki sposób Polacy wykorzystali autonomię 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

W jaki sposób Polacy wykorzystali autonomię

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Autonomia galicyjska miała bardzo duże znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i życia politycznego, dlatego zabór austriacki stał się głównym ośrodkiem polskości. W II poł. XIX i na początku XX w. nastąpił rozwój polskiego życia narodowego w wielu dziedzinach. Powstały polskie szkoły średnie, nastąpiła polonizacja i reorganizacja Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozwijała się kultura oraz sztuka. W Krakowie powstała Akademia Sztuk Pięknych, Muzeum Narodowe na Wawelu oraz w Sukiennicach, prężnie działała również Akademia Umiejętności (utworzona w 1872 r.). Kraków stał się w tym okresie symbolicznym miejscem rozkwitu kultury narodowej. W Galicji drukowano polskie książki, wystawiano polskie sztuki teatralne, na wystawach prezentowano malarstwo historyczne. Dlatego to właśnie do Galicji przyjeżdżali Polacy z pozostałych zaborów, żeby kształcić się lub schronić przed carską i pruską policją, która ścigała ich za działalność patriotyczną.