Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski,Anita Plumińska-Mieloch,Krzysztof Kowalewski

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wskaż przyczyny klęski powstania styczniowego 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wskaż przyczyny klęski powstania styczniowego

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Przyczyny klęski powstania styczniowego:

  • Słabo uzbrojone, źle wyszkolone polskie oddziały, dowodzone z reguły przez niekompetentnych dowódców - samouków nie były w stanie utworzyć regularnej armii potrafiącej stawić zdecydowany opór rosyjskiemu zaborcy;
  • Publiczne egzekucje powstańców i zsyłki na Sybir zniechęcały Polaków do walki. Osoby podejrzane o sprzyjanie konspiratorom pozbawiano majątków oraz obciążano wysokimi karami pieniężnymi;
  • Przeważająca liczba rosyjskich wojsk;
  • Brak pomocy ze strony Zachodu;
  • Dekret o uwłaszczeniu wydany przez cara Aleksandra II przyspieszył upadek powstania;