Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż

2
 Zadanie

I. Kto był autorem listu?

[] A. Stanisław Żółkiewski.

[x] B. Jan III Sobieski.

[] C. Jan Karol Chodkiewicz.

[] D. Michał Korybut Wiśniowiecki.

II. O jakim wydarzeniu pisał autor listu?

[] A. O oblężeniu Kamieńca Podolskiego.

[] B. O bitwie pod Chocimiem.

[] C. O bitwie pod Cecorą.

[x] D. O bitwie pod Wiedniem.

III. Jakie były skutki opisanego wydarzenia?

[x] A. Rzeczpospolita nie uzyskała ze zwycięstwa żadnych bezpośrednich korzyści.

[] B. Zwycięstwo osłabiło pozycję Habsburgów w Europie.

[] C. Olbrzymie łupy uczyniły z Rzeczypospolitej największą potęgę gospodarczą ówczesnej Europy.

[] D. Wycofujący się Turcy włączyli Węgry do imperium osmańskiego.