Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Uzupełnij tekst, tak aby zawierał 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tekst, tak aby zawierał

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Mieszkańcy dawnej Rzeczypospolitej mówili wieloma językami i wyznawali różne religie. Polacy i Litwini w większości pozostawali [x] B - katolikami.

Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej zamieszkiwali przede wszystkim Rusini, którzy byli w zdecydowanej większości [x] A - prawosławnymi.

W Prusach Królewskich i Inflantach mieszkali Niemcy, którzy byli w większości [x] C - protestantami.

W Rzeczypospolitej żyły też grupy ludności niechrześcijańskiej, np. Żydzi i Tatarzy. Ci ostatni wyznawali [x] D - islam.