Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Jakie były przyczyny zawarcia unii lubelskiej?

[x] A. Dążenie do wzmocnienia pozycji Polski i Litwy na arenie międzynarodowej.

[x] B. Zabezpieczenie granicy Królestwa Polskiego przed najazdami ze wschodu.

[x] C. Obawy Zygmunta Augusta, że po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów związek Litwy i Polski zostanie zerwany.

[] D. Wspólne przeciwstawienie się Polski i Litwy państwu krzyżackiemu w Prusach.

[] E. Włączenie Litwy w krąg cywilizacji zachodniej.

[x] F. Dążenie szlachty litewskiej do uzyskania takich przywilejów, jakimi cieszyła się szlachta polska.