Historia

Bliżej historii 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Na podstawie tekstu wskaż poprawne dokończenie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Na podstawie tekstu wskaż poprawne dokończenie

1
 Zadanie

2
 Zadanie

I. Marcin Luter żył na przełomie wieków:

[] A. XIV i XV.

[] B. XVI i XVII.

[x] C. XV i XVI.

II. Za wydarzenie, które zapoczątkowało reformację, uznaje się:

[] A. przetłumaczenie Biblii na język niemiecki przez Lutra.

[x] B. ogłoszenie 95 tez przez Lutra.

[] C. wstąpienie Lutra do zakonu.

III. Reakcją władz kościelnych na ogłoszenie 95 tez przez Lutra było:

[] A. ogłoszenie ich twórcy świętym.

[x] B. potępienie tez przez papieża.

[] C. poparcie papieża dla działalności Lutra.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

29-09-2017
Dzięki :)
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10657

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie