Historia

Na podstawie fragmentu Konstytucji 3 maja 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Na podstawie fragmentu Konstytucji 3 maja

5
 Zadanie

Konstytucja 3 maja stanowiła, że władza monarsza w Polsce będzie obejmowana na zasadzie:

[A] dziedziczności tronu.

Konstytucja 3 maja znosiła wolną elekcję i wprowadzała monarchię dziedziczną. Po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego korona miała należeć do władców z dynastii saskiej.

DYSKUSJA
user profile image
JanczewskiX

24-04-2017
Gdzie jest zadanie 5? chociaż nie gdzie jest zadanie 4? jakiś błąd
user profile image
JanczewskiX

25-04-2017
@Odrabiamy.pl Racja dziękuje ;)
user profile image
Paulina

10402

25-04-2017
@JanczewskiX Cześć, zadanie 4 jest na poprzedniej stronie :) Pozdrawiamy!
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10402

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie