Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Jakie znaczenie dla położenia międzynarodowego 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Jakie znaczenie dla położenia międzynarodowego

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Reformy przeprowadzone w państwach ościennych, miały fatalne skutki dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów pogrążonej wówczas w apatii i marazmie. W czasie gdy, Rosja, Prusy oraz Austria modernizowały państwo i społeczeństwo, unowocześniały i rozbudowywały armie, zakładały nowe manufaktury, dbały o rozwój państwowego rzemiosła oraz handlu, uzdrawiały państwowe finanse i dbały o rozwój oświaty - w Rzeczpospolitej postępował rozkład ustroju politycznego. Był on skutkiem wewnętrznego konfliktu między magnatami i szlachtą, a także magnatami i kolejnymi elekcyjnymi monarchami. Liczne wojny, zrywanie obrad parlamentarnych przez posłów (zasada liberum veto), manipulowanie obradami sejmu oraz okresy bezkrólewia przyczyniły się do upadku Polski, konsekwencją czego były zabory. Państwo, które jeszcze w XVII wieku było europejskim mocarstwem, sto lat później przestało isnieć na mapie politycznej kontynentu. Źródeł tego upadku należy doszukiwać się właśnie w tych dwóch zjawiskach: rozkładzie wewnętrznym państwa i występującym w tym samym czasie wzroście znaczenia sąsiadów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

49033

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Największy wspólny dzielnik (NWD)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.

 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.


Największy wspólny dzielnik 
dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWD dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn wspólnych czynników (zaznaczonych czynników).  

Przykład:

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom