Klasa
II gimnazjum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Śladami przeszłości 2, Zeszyt ćwiczeń

Wpisz na osi czasu kolejno: A, B, C, F, D, E.

A - pojawienie się na denarze Bolesława Chrobrego podobizny niezidentyfikowanego ptaka.

B - wzmianka w kronice Galla Anonima o znakach piastowskich.

Komentarze