Historia

Zakończenie I wojny światowej, notatka 4.52 gwiazdek na podstawie 27 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Zakończenie I wojny światowej, notatka

Notatka z lekcji
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Podczas I wojny światowej walki toczyły się na froncie zachodnim, w Rosji oraz na Bałkanach. W 1914 roku po stronie stronie państw centralnych opowiedziała się także Turcja. Wówczas siły ententy podjęły próbę opanowania cieśnin czarnomorskich - Dardaneli i Bosforu. Poniosły jednak klęskę na półwyspie Gallipoli. Działania wojenne toczyły się też na morzu, a największym starciem pomiędzy flotami obydwu stron była bitwa jutlandzka, do której doszło w 1916 r. 6 kwietnia 1917 r. wojnę Niemcom wypowiedziały Stany Zjednoczone. W grudniu 1917 r. z powodu rewolucji w Rosji nastąpiło zawieszenie broni na froncie wszchodnim. Ostatecznie 3 marca 1918 r. zawarto traktat pokojowy w Brześciu nad Bugiem. Nie odwróciło to losów konfliktu, który zakończył się przegraną państw centralnych. Cesarz Wilhelm II abdykował w wyniku rewolucji w Niemczech. Rozejm na froncie zachodnim podpisano 11 listopada 1918 r. w Compiègne pod Paryżem. Jednak pokój zawarto dopiero 28 czerwca 1919 r. podpisując traktat wersalski. 

DYSKUSJA
opinia do zadania Zakończenie I wojny światowej, notatka - Zadanie Notatka z lekcji: Śladami przeszłości 3 - strona 98
Gość

16 listopada 2018
Dzięki
komentarz do zadania Zakończenie I wojny światowej, notatka - Zadanie Notatka z lekcji: Śladami przeszłości 3 - strona 98
Adrian

12 maja 2018
dziena
komentarz do zadania Zakończenie I wojny światowej, notatka - Zadanie Notatka z lekcji: Śladami przeszłości 3 - strona 98
Wiola

9 maja 2018
dzieki!!!
opinia do zadania Zakończenie I wojny światowej, notatka - Zadanie Notatka z lekcji: Śladami przeszłości 3 - strona 98
Lena

10 marca 2018
dzieki!
komentarz do rozwiązania Zakończenie I wojny światowej, notatka - Zadanie Notatka z lekcji: Śladami przeszłości 3 - strona 98
Sandra

9 listopada 2017
Dzięki za pomoc
klasa:
Informacje
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

68660

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom