Historia

Autorzy:Iwona Janicka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Uzupełnij tekst. 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tekst.

Emisariusze wysłani do kraju przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie mieli przygotować powstanie na ziemiach trzech zaborów. Miało do niego dojść w 1846 r. Przeprowadzenie tej akcji uniemożliwiły aresztowania spiskowców, dlatego do pojedynczych wystąpień doszło jedynie w Galicji. W lutym 1846 r. w Krakowie wybuchło powstanie, nad którym władzę dyktatorską przejął Jan Tyssowski. Do walki z powstańcami oprócz wojska stanęli także podburzani przez Austriaków miejscowi chłopi. Wydarzenia te nazwano rabacją galicyjską. W 1848 r. podczas Wiosny Ludów do wystąpień doszło w zaborze pruskim oraz austriackim Jednak powstanie wielkopolskie upadło, a jedynym jego sukcesem stało się uzyskanie polskiej reprezentacji w sejmie pruskim. Podobne zdarzenia miały miejsce w Galicji, której gubernatorem był Franz von Stadion. Uwłaszczył on chłopów, co zapobiegło ich udziałowi w powstaniu i przyczyniło się do utrwalenia wśród nich wizerunku dobrego cesarza Franciszka Józefa.