Historia

Autorzy:Iwona Janicka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wpisz litery we właściwe miejsca na osi 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wpisz litery we właściwe miejsca na osi

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

O - powstanie Księstwa Warszawskiego

U - wojna o niepodległość Grecji

S - kongres wiedeński

A - wydanie "Manifestu komunistycznego

K - zamach stanu Napoleona

T - woja krymska

L - powstanie Królestwa Polskiego 

N - wyprawa Napoleona na Moskwę

  • Na osi czasu należy kolejno wpisać litery: K O N S U L A T (tworzące hasło)

Hasło: Konsulat - ustrój, w którym władza sprawowana jest przez konsulów (a także sam okres ich rządów). Konsulatem nazywamy również placówkę dyplomatyczną w obcym państwie.