Historia

Notatka z lekcji. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tekst.

Po pierwszym rozbiorze Rzeczpospolita znalazła się pod kontrolą Rosji. Okazja do uniezależnienia nadarzyła się wtedy, gdy państwo to rozpoczęło wojnę z Turcją i Szwecją. W zamian za polską pomoc król uzyskał pozwolenie carycy na zwołanie sejmu skonfederowanego. Oznaczało to, że obrady nie mogły trwać dłużej niż 6 tygodni i nie obowiązywała podczas nich zasada liberum veto. Sejm ten, nazwany Czteroletnim lub Wielkim obradował w Warszawie w latach 1788 - 1792. W posiedzeniach brały udział trzy główne stronnictwa - dworskie, patriotyczne oraz hetmańskie. Największym sukcesem zwolenników reform było uchwalenie w dniu 3 maja 1791 r. konstytucji. Na jej mocy zniesiono liberum veto i wolną elekcję, a także wprowadzano trójpodział władzy. Przeciwnicy reform w porozumieniu z carycą zawiązali konfederację w Targowicy i wezwali na pomoc Rosjan. W 1792 r. wybuchła wojna polsko - rosyjska, która zakończyła się klęską Polaków. Rok później Prusy i Rosja dokonały drugiego rozbioru Rzeczypospolitej.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

01-11-2017
Dzięki za pomoc
user profile image
Gość

26-10-2017
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Gość

28-09-2017
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10169

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie