Historia

Autorzy:Iwona Janicka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Uzupełnij tekst. 3.8 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tekst.

Ludwik XVI, mimo zgody na reformy, nadal dążył do odzyskania władzy absolutnej. Liczył na pomoc Austrii, gdzie na tronie zasiadał brat jego żony - cesarz Leopold II. W 1792 r. doszło do wybuchu wojny francusko - austriackiej. Francuzi ponosili w niej liczne porażki, o które obwiniano Ludwika XVI. Dlatego został on uwięziony, a władzę przejął nowy parlament - Konwent Narodowy. Parlament ten zniósł monarchię i ogłosił Francję republiką. W skład Konwentu wchodziły trzy główne ugrupowania: górale, żyrondyści i "bagno". Największe znaczenie w stronnictwie górali miały kluby polityczne jakobinów i kordelierów .Wkrótce przeprowadzono proces króla i skazano go na śmierć. W 1793 r. władca został ścięty. Wiadomość o egzekucji wywołała wystąpienia przeciwko rewolucyjnej Francji ze strony innych państw europejskich oraz zwolenników monarchii nazywanych rojalistami. W obliczu zagrożenia powołano Komitet Ocalenia Publicznego. Na jego cele stanął przywódca jakobinów Maksymilian Robespierre. W całym kraju rozpoczął się wówczas terror rewolucyjny. Krwawe represje doprowadziły do zawiązania spisku i obalenia dyktatora. Wydarzenia te nazwano przewrotem thermidoriańskim. Zakończył się on wprowadzenim nowej konstytucji i przejęciem władzy przez dyrektoriat