Historia

Uzupełnij tekst. 4.25 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Uzupełnij tekst.

Ludwik XVI, mimo zgody na reformy, nadal dążył do odzyskania władzy absolutnej. Liczył na pomoc Austrii, gdzie na tronie zasiadał brat jego żony - cesarz Leopold II. W 1792 r. doszło do wybuchu wojny francusko - austriackiej. Francuzi ponosili w niej liczne porażki, o które obwiniano Ludwika XVI. Dlatego został on uwięziony, a władzę przejął nowy parlament - Konwent Narodowy. Parlament ten zniósł monarchię i ogłosił Francję republiką. W skład Konwentu wchodziły trzy główne ugrupowania: górale, żyrondyści i "bagno". Największe znaczenie w stronnictwie górali miały kluby polityczne jakobinów i kordelierów .Wkrótce przeprowadzono proces króla i skazano go na śmierć. W 1793 r. władca został ścięty. Wiadomość o egzekucji wywołała wystąpienia przeciwko rewolucyjnej Francji ze strony innych państw europejskich oraz zwolenników monarchii nazywanych rojalistami. W obliczu zagrożenia powołano Komitet Ocalenia Publicznego. Na jego cele stanął przywódca jakobinów Maksymilian Robespierre. W całym kraju rozpoczął się wówczas terror rewolucyjny. Krwawe represje doprowadziły do zawiązania spisku i obalenia dyktatora. Wydarzenia te nazwano przewrotem thermidoriańskim. Zakończył się on wprowadzenim nowej konstytucji i przejęciem władzy przez dyrektoriat

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie