Historia

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 40 podręcznika 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 40 podręcznika

Notatka z lekcji.
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

[P] Manufaktury przyczyniały się do rozwoju gospodarczego kraju - zdanie prawdziwe.

[F] Głównymi właścicielami manufaktur byli mieszczanie - zdanie fałszywe.

[P] Cła na towary zagraniczne powinny stale wzrastać - zdanie prawdziwe.

[F] Zakładanie manufaktur wynikało z nakazów prawa - zdanie fałszywe.

[P] Prawo powinno wspierać powstawanie manufaktur - zdanie prawdziwe.

[F] Manufaktury okazały się mało opłacalne dla polskich magnatów - zdanie fałszywe.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-06
dzieki!!!
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie