Historia

Autorzy:Iwona Janicka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przeczytaj fragment dokumentu przygotowanego przez 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj fragment dokumentu przygotowanego przez

2
 Zadanie

3
 Zadanie

1. W jaki sposób zaborcy uzasadniali decyzję o rozbiorze Rzeczypospolitej?

Zaborcy decyzję o rozbiorze Polski uzasadniali twierdzeniem, iż władza w Rzeczypospolitej została przejęta nielegalnie. Kraj pogrążył się w bezprawiu. Zapanowało rozprężenie. Podupadło prawo, zahamowano rozwój handlu oraz rolnictwa. Cesarzowa Wszechrosji - Katarzyna II imputowała, jakoby państwa zaborcze dokonały rozbiorów, w celu przywrócenia ładu i porządku na ziemiach Rzeczypospolitej.

2. Do jakich wydarzeń nawiązywały słowa Katarzyny II: "Obywatele powstali jedni przeciw drugim".

Słowa Katarzyny II: "Obywatele powstali jedni przeciw drugim" nawiązują do konfederacji barskiej, zawiązanej w 1768 roku w celu uwolnienia Rzeczypospolitej od wpływów rosyjskich. Konfederaci wystąpili przeciw prawom dla dysydentów uchwalonym na sejmie konwokacyjnym oraz represjom stosowanym w stosunku do przedstawicieli opozycji.

3. Dlaczego - Twoim zdaniem - zaborcy napisali deklarację?

Zaborcy napisali deklarację, aby usprawiedliwić swoje postępowanie przed międzynarodową opinią publiczną.