Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wymień sukcesy odniesione przez Bolesława 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wymień sukcesy odniesione przez Bolesława

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Sukcesy odniesione przez Bolesława Chrobrego:

 • Po śmierci Mieszka I, jego najstarszy syn Bolesław wypędził z państwa Piastów swoją macochę Odę oraz trzech przyrodnich braci;
 • Niedługo potem pokonał możnowładców, którzy sprzeciwiali się objęciu przez niego tronu książęcego zostając tym samym jedynym pełnoprawnym władcą Polski;
 • Państwo piastowskie pod rządami Bolesława Chrobrego stało się jednym z najsilniejszych państw w Europie Środkowej;
 • Zakładane przez władcę liczne klasztory, kościoły oraz grody usprawniły zarządzanie krajem;
 • Drużyny wojów stacjonowały w najważniejszych polskich grodach - w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu oraz we Włocławku;
 • W 1002 roku Bolesław Chrobry przejął władzę w Czechach, jednak rządził tam tylko przez rok;
 • Znacznie poszerzył granice państwa polskiego, przyłączając Milsko, Łużyce, Morawy, Słowację oraz Grody Czerwińskie;
 • Bolesław Chrobry toczył zwycięskie wojny z Niemcami, Rusią Kijowską oraz Czechami;
 • Przez cały okres swojego panowania władca z dynastii Piastów utrzymywał dobre stosunki z papiestwem;
 • Wspierał rozwój organizacji kościelnej na ziemiach polskich;
 • Po męczeńskiej śmierci praskiego biskupa Wojciecha - Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i sprowadził je do Polski;
 • W prowadzeniu polityki zagranicznej korzystał z pomocy duchowieństwa;
 • W 1000 roku odbył się zjazd gnieźnieński, na który przybył cesarz Otton III. Wizyta cesarza znacznie umocniła pozycję polityczną Bolesława Chrobrego oraz Polski w ówczesnej Europie;
 • Bolesław Chrobry na kilka miesięcy przed śmiercią w 1025 roku otrzymał koronę królewską;