Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oceń, jakie korzyści przyniosła 4.27 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Oceń, jakie korzyści przyniosła

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Chrzest Mieszka I oznaczał nawiązanie ścisłych kontaktów ze światem Zachodu. Od 966 roku Polska znalazła się pod wpływem zachodnich wzorców w prawie, filozofii, architekturze i sztuce. Utworzenie na ziemiach polskich sprawnej organizacji kościelnej, wspieranej przez wykształconych zakonników usprawniło zarządzanie państwem. Ponadto, Mieszko I wzmocnił swoją władzę. Przyjęcie chrześcijaństwa przyczyniło się do rozwoju kulturalnego naszego kraju. W Polsce zaczęto wznosić budynki sakralne. Duchowni głosili nauki Kościoła, przekazywali społeczeństwu swoją wiedzę oraz umiejętności. Przy klasztorach i świątyniach zakładano pierwsze na ziemiach polskich szkoły.