Historia

Wskaż na którym rysunku przedstawiono Londyn 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wskaż na którym rysunku przedstawiono Londyn

1
 Zadanie

 • Fotografia nr 1 przedstawia Londyn w XIX wieku.
 • Fotografia nr 2 przedstawia Londyn w XVII wieku.

Podobieństwa:

- Wysokie murowane kamienice;

- Szerokie ulice;

- Brukowane chodniki;

- Rozdział warszatów oraz sklepów od prywatnych mieszkań;

- Place pomiędzy reprezentacyjnymi fasadami;

- Promienisty rozkład ulic;

Różnice:

- Latarnie elektryczne oswietlające ulice;

- Mnogość bryczek oraz konnych zaprzęgów;

- Tramwaje konne;

- Budynki fabryczne;

- Wybrukowane ulice;

- Wielkomiejskie centra z gmachami publicznymi, sklepami i wielopiętrowymi kamienicami;

- Kawiarnie;

Wnioski: W II połowie XIX stulecia zmienił się wygląd miast. Powstały nowe dzielnice, większość murów miejskich uległo zburzeniu. Ulice poszerzono i rozdzielono na chodniki dla pieszych oraz jezdnie dla pojazdów. Na ulicach XIX - wiecznych miast pojawiły się nieznane wcześniej środki transportu: rowery, tramwaje konne, a z czasem - eletryczne, samochody. Wzdłuż wybrukowanych ulic powstawały wielkomiejskie centra z gmachami publicznymi i wielopiętrowymi kamienicami. W miastach zakładano parki z piękną roślinnością i alejkami spacerowymi, budowano fabryki, szkoły oraz szpitale. Ulice stały się bardziej bezpieczne i wygodniejsze w poruszaniu dzięki gazowemu i elektrycznemu oświetleniu. W wielu miastach założono wodociągi, które poprawiły warunki sanitarne mieszkańców. Mieszkania oświetlano lampami gazowymi i elektryczymi. Zmienił się sposób spędzania wolnego czasu - bardzo modne stały się w tym czasie kawiarnie, w których można było porozmawiać, napić się kawy oraz przeczytać najświeższe gazety.

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 6
Autorzy: Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie