Historia

Autorzy:Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wpisz do tabeli nazwy działań podejmowanych 4.08 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wpisz do tabeli nazwy działań podejmowanych

1
 Zadanie

Zabór rosyjski:

- cenzura;

- zakaz lub ograniczenie używania języka polskiego w urzędach i szkołach;

- nadzór armii nad społeczeństwem;

- polityka wynarodowienia;

Zabór pruski:

- wykupywanie polskiej ziemi przez zaborcę;

- zakaz lub ograniczenie używania języka polskiego w urzędach i szkołach;

- niepozwalanie na budowę domów;

- polityka wynarodowienia;

Zabór austriacki:

- funkcjonowanie polskich szkół i urzędów;

- powstanie lokalnego Sejmu Krajowego;

- możliwość zakładania polskich organizacji;

W którym zaborze żyło się najlepiej, a w którym najgorzej? Uzasadnij odpowiedź.

Uważam, iż najlepiej żyło się Polakom mieszkającym w zaborze austriackim, ponieważ cieszyli się oni wieloma swobodami. Ziemie zaboru austriackiego w drugiej połowie XIX wieku uzyskały autonomię, czyli prawo do samodzielnego rozstrzygania spraw wewnętrznych. Dzięki temu, Polacy posiadali znaczny wpływ na rządy w tym regionie. Do szkół, urzędów oraz sądów wprowadzono język polski. W Krakowie i we Lwowie działały polskie uniwersytety. W Galicji drukowano polskie książki, wystawiano polskie sztuki teatralne, prezentowano na wystawach malarstwo historyczne. Artyści, malarze i pisarze demonstrowali swój patriotyzm i do niego zachęcali. W zaborzez austriackim bez przeszkód rozwijała się polska nauka i kultura. Natomiast najgorzej żyło się Polakom w zaborze pruskim. Z roku na rok władze nasilały działania antypolskie zmierzające do całkowitego wynarodowienia Polaków. Germanizacja objęła swym zasięgiem administrację i szkolnictwo. W urzędach i szkołach obowiązywał język niemiecki, nauczycielami byli Niemcy. Celem ataków stał się również Kościół katolicki. Prusacy wykupywali i przejmowali ziemię znajdującą się w rękach Polaków i osadzali na niej ludność niemiecką.