Historia

Autorzy:Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wyobraź sobie, że jesteś członkiem dziecięcego 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wyobraź sobie, że jesteś członkiem dziecięcego

2
 Zadanie

3
 Zadanie

1. Zapewnienie każdemu dziecku rozwoju w rodzinie. 

2. Przekazywanie dziecku miłości i  zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa.

3. Dożywianie dzieci ubogich i głodnych.

4. Zapewnienie dzieciom pozbawionych rodziców opieki i zainteresowania. Poszukiwanie dla nich odpowiedzialnych rodzin zastępczych.

5. Bezwzględny zakaz zmuszania dzieci do brania udziału w wojnach oraz konfliktach zbrojnych.

6. Brak zgody na zatrudnianie do pracy dzieci poniżej 16 roku życia. 

7. Zapewnienie opieki zdrowotnej dzieciom z krajów Trzeciego Świata.

8. Walka z analfabetyzmem. Pomoc edukacyjna dla najuboższych dzieci.

9. Brak zgody na wyzysk nieletnich.

10. Walka z przejawami agresji i przemocy względem najmłodszych.