Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Wczoraj i dziś 4 2015, Podręcznik
  • Do jakiego rodzaju źródeł historycznych zalicza się pamiętniki oraz rycerskie miecze?

- Pamiętniki - to źródła materialne pisane;

Komentarze