Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia A-E 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia A-E

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

A. Obszar Niemiec oznaczono kolorem fioletowym.

B. Obszar ZSRR oznaczono kolorem zielonym.

C. Sojusznikami Hitlera były: ZSRR oraz Słowacja. W sojuszu z nim nie były z kolei: Węgry, Rumunia, Litwa. 

D. Granica pomiędzy okupacją radziecką i niemiecką przebiegała wzdłuż dwóch rzek: Bugu oraz Sanu. Sowieci zajęli wschodnie tereny II Rzeczypospolitej z Wilnem oraz Lwowem. Niemcy zajęli zachodnie oraz centralne ziemie Polski wraz z Pomorzem oraz stolicą w Warszawie. 

E. Nazwy trzech najważniejszych bitew stoczonych z Niemcami we wrześniu 1939 roku to:

- bitwa nad Bzurą

- bitwa pod Kockiem

- bitwa pod Wizną