Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst źródłowy 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst źródłowy

2
 Zadanie

A. Zdaniem autora tekstu Kolej Żelazna Warszawsko-Wiedeńska:

a) wywierała ogromny wpływ na gospodarkę ziem polskich

B. Kolej Warszawsko-Wiedeńska miała wpływ na rozwój przemysłu, ponieważ:

a) dowoziła do fabryk niezbędne surowce

C. Większość ludzi mieszkających na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku była zatrudniona w:

a) rolnictwie 

D. W opinii autora tekstu najważniejszą rolą kolei było:

c) związanie obszarów przemysłowych z rolniczymi.