Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
My i historia 6. Historia i społeczeństwo, Zeszyt ćwiczeń

O sposobie przeciwdziałania rusyfikacji informują następujące podpunkty:

Komentarze