Historia

Autorzy:Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo:PWN

Rok wydania:2014

Zadecyduj, czy podane niżej informacje są 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Zadecyduj, czy podane niżej informacje są

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

A. Po I rozbiorze w miastach królewskich Rzeczypospolitej poprawił się stan higieny. - Prawda

(Po I rozbiorze Polski w miastach królewskich rozpoczęły swoją działalność tzw. Komisje Dobrego Porządku, które m.in. zajmowały się budową kanałów odprowadzajżcych z ulic nieczystości.)

B. Sejm Wielki (1788-1792) dał prawa polityczne chłopom. - Fałsz

C. Wszyscy posłowie Sejmu Wielkiego popierali zmiany proponowane przez stronnictwo królewskie. - Fałsz

D. Konstytucja uchwalona na Sejmie Wielkim wzmocniła ustawodawczą rolę sejmu. - Prawda