Historia

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 4.56 gwiazdek na podstawie 27 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.

1
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Propaganda - podawanie przez władze nieprawdziwych informacji w celu przekonania obywateli do określonych poglądów. W ZSRR młodym ludziom wpajano uwielbienie dla wielkiego wodza - Józefa Stalina. Ludzie kultury, naukowcy musieli służyć zbrodniczej ideologii, sławiłć dokonania partii komunistycznej oraz przywódcy ZSRR.

Łagier - obóz pracy przymusowej w ZSRR. Łagry były to miejsce odosobnienia budowane na terenie Rosji już od 1918 roku. Kierowano do nich zarówno przeciwników politycznych, jak i zwykłych kryminalistów. Warunki życia panujące w łagrach były nieludzkie. Niewolniczą pracę więźniów wykorzystywano przy wznoszeniu wielkich budowli socjalizmu: wielkich kombinatów przemysłowych, kopalni, kolei. Przez obozy przeszły miliony ludzi, w tym Polacy.

DYSKUSJA
user profile image
juzwiak123

0

2016-12-18
dziękuję
user profile image
Gość

0

2017-01-08
DZIĘKUJE ZA UDZIELENIE POMOCY
user profile image
elektro3119

0

2017-01-09
Dziekuję ;)
user profile image
madziaj12

0

2017-01-22
dziękuje bardzo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :3 Mgli byście pisać krótsze notatki proszę ????>?>??????>?>?>?>????
user profile image
Paulina

4748

2017-01-23
@madziaj12 Cześć, możesz zrobić krótsza własną notatkę, wzorując się na naszej odpowiedzi. Wtedy jest pewność że nikt nie będzie miał tak samo jak ty.
user profile image
Gość

0

2017-01-30
@Odrabiamy.pl dobrze mówicie ją tak ciągle robię i nikt mnie nie podejżewa o ściąganie z internetu
user profile image
Gość

0

2017-02-08
mam pytanie czy będzie u was na stronie klasa 7 i 8 ?
user profile image
Paulina

4748

2017-02-08
@Gość Cześć, na pewno będą obie klasy:) Pozdrawiamy!
Informacje
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 1
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie