Historia

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 4.74 gwiazdek na podstawie 19 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.

1
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Wielka Emigracja - emigracja polityczna Polaków po upadku powstania listopadowego. W jej trakcie ziemie polskie opuściło wielu wybitnych twórców, uczonych oraz dowódców wojskowych, np. Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz czy Joachim Lelewel.

Romantyzm - to kierunek ideowy, literacki oraz artystyczny dominujący w literaturze europejskiej oraz w sztuce końca XVIII i I połowy XIX wieku. Jego twórcy chętnie sięgali do legend oraz podań ludowych. Bohaterami utworów doby romantyzmu byli najczęściej ludzie nieszczęśliwie zakochani, bądź osoby samotnie walczące z zastaną niesprawiedliwością. Do najwybitniejszych polskich twórców epoki romantyzmu zalicz się Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego.

DYSKUSJA
Informacje
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 1
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10216

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie