Historia

Autorzy:Tomasz Maćkowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wymień cztery skutki powstania z lat 1830 - 1831. 4.11 gwiazdek na podstawie 37 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wymień cztery skutki powstania z lat 1830 - 1831.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

  • Zlikwidowano sejm oraz polską armię, służących w niej żołnierzy wcielono do carskiego wojska;
  • Car Mikołaj I zniósł konstytucję Królestwa Polskiego;
  • Uczestników niepodległościowego zrywu poddano surowym represjom: konfiskowano majątki, wtrącano do więzień, zsyłano na Syberię;
  • Tysiące Polaków wyemigrowało z ojczyzny (tzw. Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym).