Historia

Omów zasługi Józefa Piłsudskiego i Romana 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Omów zasługi Józefa Piłsudskiego i Romana

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Zasługi Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego dla Polski:

Józef Piłsudski - żył w latach 1867-1935, polski mąż stanu, Naczelnik Państwa, marszałek. Od 1892 roku działał w PPS, zasłyną jako wydawca gazety "Robotnik". W 1905 roku tworzył Organizację Bojową PPS, był również przywódcą PPS-Frakcji Rewolucyjnej. Od 1908 roku organizował ruch strzelecki w Galicji. Twierdził, że w I wojnie światowej Polacy powinni oprzeć się na Austrii. Józef Piłsudski był twórcą oraz dowódcą Pierwszej Brygady Legionów. W 1917 roku został uwięziony na skutek tzw. kryzysu przysięgowego. Po zwolnieniu z Magdeburga 10 listopada 1918 roku objął najwyższą władzę w Królestwie Polskim. 22 listopada 1918 roku objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa. W latach 1919 - 1922 sprawował funkcję Naczelnika Państwa. Popierał federację Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą, dążył do odsunięcia Rosji jak najdalej na wschód. W 1920 roku mianowany marszałkiem, dowodził w bitwie polsko-bolszewickiej pod Warszawą. W 1926 roku dokonał zamachu majowego wprowadziwszy rządy autorytarne w kraju. Kilkakrotnie sprawował urząd premiera. Był ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. W polityce zagranicznej Polski postulował równowagę między Niemcami a ZSRR. 

Roman Dmowski - żył w latach 1864-1939, był czołowym polskim ideologiem i przywódcą narodowej demokracji. Głosił potrzebę szerzenia oraz umacniania polskiej świadomości narodowej we wszystkich warstwach społecznych, zwłaszcza w mieszczaństwie i chłopstwie. Postulował solidarność narodową, walkę z obcymi wpływami (zwłaszcza żydowskimi). Od 1895 roku był wydawcą "Przeglądu Wszechpolskiego" we Lwowie. Współtwórca Stronnictwa Narodowo - Demokratycznego. Od 1905 wyrażał gotowość współpracy z Rosją. W 1908 roku w książce pt. "Niemcy, Rosja i kwestia polska" przedstawił tezę o większym zagrożeniu Polaków ze strony Niemiec niż Rosji. Uważał, że Niemcy są na wyższym poziomie cywilizacyjnym niż Rosjanie. Na początku I wojny światowej zwolennik orientacji antyniemieckiej. W 1917 roku został prezesem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, opowiadającego się po stronie Ententy. W 1919 był delegatem Polski na konferencję pokojową w Paryżu, podczas której uparcie ubiegał się o przyłączenie Pomorza, Warmii, Mazur oraz Śląska do Rzeczypospolitej. W niepodległej Polsce sprawował  funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa. Po zamachu majowym założył Obóz Wielkiej Polski, który sprzeciwiał się autorytarnym rządom sanacji. Autor słynnej książki pt. "Myśli nowoczenego Polaka".

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-19
dzieki :):)
user profile image
Gość

0

2017-11-16
dzieki!!!!
Informacje
Wczoraj i dziś 6
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

  • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
  • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
  • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
  • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
  • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
  • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie