Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Sprawdzian, Rozdział II, Wymień przyczyny i skutki 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Sprawdzian, Rozdział II, Wymień przyczyny i skutki

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Przyczyny rewolucji przemysłowej w XVIII i XIX wieku:

- wzrost liczby ludności (eksplozja demograficzna)

- postępujący rozwój gospodarki

- wynalezienie maszyny parowej przez Jamesa Watta w 1769 roku

- wzrost zapotrzebowania na towary

Skutki rewolucji przemysłowej w XVIII i XIX wieku:

- emigracja zarobkowa (migracje wewnętrzne ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy)

- rozwój komunikacji dzięki zastosowaniu maszyny parowej - kolej żelazna

- postęp w medycynie (stworzenie pierwszych szczepionek, odkrycie promieni X oraz pierwiastków promieniotwórczych umożliwiło diagnozowanie nieuleczalnych dotąd chorób jak: wścieklizna, wąglik, cholera, nowotwór)

- poprawa higieny oraz warunków bytowych spowodowały wzrost przeciętnej długości życia

- rozwój miast

- rozwój telekomunikacji (telefon, telegraf)

-  wydobycie surowców (ropy naftowej, węgla kamiennego)