Historia

Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Przedstaw osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Na forum klasy
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.
 • Przedstaw osiągnięcia Marii Skłodowskiej - Curie. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.

Maria Skłodowska - Curie żyła w latach 1867 - 1934, była polską uczoną w dziedzinie fizyki oraz chemii, dwukrotną laureatką Nagrody Nobla.

Maria Skłodowska - Curie w 1891 roku wyjechała z terenów Królestwa Polskiego do Paryża, by tam kontunuować studia na Sorbonie. W XIX wieku na ziemiach polskich kobiety nie mogły bowiem podejmować studiów wyższych. Była prekursorką nowej gałęzi chemii - radiochemii. Do jej największych osiągnięć należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, wynalezienie technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z inicjatywy polskiej uczonej prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Maria Skłodowska - Curie została dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe: po raz pierwszy w 1903 roku w dziedzinie fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii - za wydzielenie czystego radu. Była jedyną kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym tą zaszczytną nagrodą w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Maria Skłodowska - Curie w dowód uznania zasług na polu naukowym została pochowana w paryskim Panteonie.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

07-11-2017
dzięki
user profile image
Gość

07-11-2017
dzięki
user profile image
Gość

30-10-2017
Dzięki :)
user profile image
Gość

28-10-2017
dzięks
user profile image
Gość

18-10-2017
dzieńki
user profile image
Gość

18-10-2017
dzienki
user profile image
Gość

10-10-2017
Dzięki! :D
Informacje
Wczoraj i dziś 6
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10632

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie