Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wymień najważniejsze organy władzy państwowej 4.53 gwiazdek na podstawie 17 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wymień najważniejsze organy władzy państwowej

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Najważniejsze organy władzy państwowej w Polsce:

  • Prezydent - reprezentuje Polskę podczas międzynarodowych spotkań, wybierany jest przez ogół obywateli, pełni funkcję zwierzchnika sił zbrojnych. Bez podpisu prezydenta nie może zacząć obowiązywać żadna z ustaw uchwalonych przez parlament. 
  • Sejm - jest najważniejszym organem władzy ustawodawczej, zasiadają w nim politycy nazywani posłami, którzy, podobnie jak senatorowie wybierani są przez polskie społeczeństwo w wolnych wyborach. Sejm wraz z Senatem tworzy parlament - zajmujący się przygotowaniem i uchwalaniem ustaw.
  • Senat - jest wyższą izbą polskiego parlamentu. Jego członkowie, zwani senatorami zajmują się rozpatrywaniem ustaw uchwalonych przez sejm.
  • Rada Ministrów - sprawuje władzę wykonawczą w Rzeczypospolitej Polskiej, nazywana jest również rządem. Na czele Rady Ministrów stoi premier. Głównym zadaniem poszczególnych ministerstw jest wykonywanie ustaw przyjętych przez parlament. Rząd kontroluje ponadto pracę urzędów państwowych oraz wydatki państwa.
  • Sądy - dbają o przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa. Sądy rozstrzygają spory pomiędzy obywatelami oraz organami władzy. Sądy są instytucjami niezależnymi.