Historia

Wymień pozytywne i negatywne strony życia 4.52 gwiazdek na podstawie 25 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wymień pozytywne i negatywne strony życia

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Pozytywne strony życia w PRL:

 • Poprawa warunków bytowych;
 • Rozbudowa przemysłu ciężkiego;
 • Elektryczność w domach;
 • Powszechne stało się korzystanie z pralek, lodówek, telewizorów, radia, telefonu;
 • Wprowadzono obowiązkową oraz darmową edukację, co przyczyniło się do likwidacji analfabetyzmu w Polsce;
 • Studia podejmowane na uczelniach wyższych umożliwiły awans społeczny wielu ludziom;
 • Praca na stanowiskach państwowych, w nowych urzędach oraz instytucjach umożliwiła poprawę warunków życiowych wielu ludzi;

Negatywne strony życia w PRL:

 • Wprowadzenie gospodarki centralnie planowanej - polegała ona na tym,  że to władze decydowały ile towarów, jaki ich rodzaj i za jaką cenę powinny produkować przedsiębiorstwa, uniemożliwiając tym samym swobodny rozwój przemysłu, rolnictwa i handlu;
 • W sklepach brakowało żywności i przedmiotów codziennego użytku;
 • Przed sklepami w oczekiwaniu na jakiekolwiek produkty żywnościowe ustawiały się olbrzymie kolejki;
 • Komuniści łamali rozmaite swobody obywatelskie np. wolność słowa czy druku.
 • Wprowadzono cenzurę;
 • Polakom praktycznie uniemożliwiono wyjazdy za granicę, uzyskanie paszportu wiązało się z dużymi trudnościami;
 • Działające w PRL środki przekazu informacji zakłamywały rzeczywistość;
DYSKUSJA
user profile image
Gość

5 dni temu
Dziękuję!
Informacje
Wczoraj i dziś 6
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10033

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie